Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


Procjena rasta i razvoja kod djece sa perinatalnim rizicima

 
  • Podaci o izdanju
 
NaslovProcjena rasta i razvoja kod djece sa perinatalnim rizicima
Izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Mjesto izdavača Banja Luka
Bibliotečka građa elektronska publikacija, računarski CD
Naučna građa Diplomski rad
Povez Ostalo
Država Bosna i Hercegovina
Jezik jezik naroda BiH
Datum izdavanja 2013.
Podkategorija-uža naučna oblast Pedijatrija
Izdanje 1.
Štampanje 1.
Lokacija Biblioteka
Release No 20785
Originalni izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron", Banja Luka
Originalna država izdavača Bosna i Hercegovina
Originalni naslov Procjena rasta i razvoja kod djece sa perinatalnim rizicima
Originalni jezik jezik naroda BiH
Izabrano-a poglavlje u PDF formatu otvori
Sadržaj u PDF formatu otvori
Kljucne rijeci pedijatrija, razvoj djeteta, rizici, majka, dijete
Predmetne odrednice - sve pedijatrija, razvoj djeteta, rizici, majka, dijete
Kompletno elektronsko izdanje pregledaj
 
 
 
Kategorije