Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


Pojam organizovanog kriminala i savremene metode i akrivnosti u njegovom sprečavanju

 
  • Podaci o izdanju
 
NaslovPojam organizovanog kriminala i savremene metode i akrivnosti u njegovom sprečavanju
Izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Mjesto izdavača Banja Luka
Bibliotečka građa monografska publikacija, tekstualna građa, štampana
Naučna građa Magistarski rad
Povez Tvrdi povez
Država Bosna i Hercegovina
Jezik jezik naroda BiH
Datum izdavanja 2013.
Podkategorija-uža naučna oblast Krivično pravo i krivično procesno pravo
Izdanje 1.
Štampanje 1.
Lokacija Biblioteka
Release No 20545 - 20549
Originalni izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron", Banja Luka
Originalna država izdavača Bosna i Hercegovina
Originalni naslov Pojam organizovanog kriminala i savremene metode i akrivnosti u njegovom sprečavanju
Originalni jezik jezik naroda BiH
Izabrano-a poglavlje u PDF formatu otvori
Sadržaj u PDF formatu otvori
UDK 343.9.02:34382(043.3)
Kljucne rijeci pravo, krivično, kriminologija, kriminal
Predmetne odrednice - sve pravo, krivično, kriminologija, kriminal
 
 
 
Kategorije