Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


Efekti programiranog treninga na transformaciju bazično-motoričkih i situaciono-motoričkih sposobnosti kod pionira u fudbalu

 
  • Podaci o izdanju
 
NaslovEfekti programiranog treninga na transformaciju bazično-motoričkih i situaciono-motoričkih sposobnosti kod pionira u fudbalu
Izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Mjesto izdavača Banja Luka
Bibliotečka građa elektronska publikacija, računarski CD
Naučna građa Magistarski rad
Povez Ostalo
Država Bosna i Hercegovina
Jezik jezik naroda BiH
Datum izdavanja 2013.
Podkategorija-uža naučna oblast Sportske i rehabilitacione nauke
Izdanje 1.
Štampanje 1.
Lokacija Biblioteka
Release No 19948
Originalni izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron", Banja Luka
Originalna država izdavača Bosna i Hercegovina
Originalni naslov Efekti programiranog treninga na transformaciju bazično-motoričkih i situaciono-motoričkih sposobnosti kod pionira u fudbalu
Originalni jezik jezik naroda BiH
Izabrano-a poglavlje u PDF formatu otvori
Sadržaj u PDF formatu otvori
UDK 796.332.015.5-053.5(043.3)
Apstrakt otvori
Kljucne rijeci fudbal, trening, motorika, transformacije
Predmetne odrednice - sve fudbal, trening, motorika, transformacije
Kompletno elektronsko izdanje pregledaj
 
 
 
Kategorije