Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


Nivoi prevencije internih i eksternih konflikata u zdravstvenim organizacijama

 
  • Podaci o izdanju
 
NaslovNivoi prevencije internih i eksternih konflikata u zdravstvenim organizacijama
Izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Mjesto izdavača Banja Luka
Bibliotečka građa elektronska publikacija, računarski CD
Naučna građa Doktorska disertacija
Povez Ostalo
Država Bosna i Hercegovina
Jezik jezik naroda BiH
Datum izdavanja 2013.
Podkategorija-uža naučna oblast Socijalna psihologija
Izdanje 1.
Štampanje 1.
Lokacija Biblioteka
Release No 19697
Originalni izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron", Banja Luka
Originalna država izdavača Bosna i Hercegovina
Originalni naslov Nivoi prevencije internih i eksternih konflikata u zdravstvenim organizacijama
Originalni jezik jezik naroda BiH
Izabrano-a poglavlje u PDF formatu otvori
Sadržaj u PDF formatu otvori
UDK 005.5+614.2
Kljucne rijeci zdravstvo, konflikt, psihologija, prevencija
Predmetne odrednice - sve zdravstvo, konflikt, psihologija, prevencija
Kompletno elektronsko izdanje pregledaj
 
 
 
Kategorije