O nama

Biblioteka

Biblioteka vrši poslove sistematskog prikupljanja bibliotekarske građe iz naučnih oblasti za koje je Univerzitet matičan i obezbjeđuje pristup relevantnim elektronskim stručnim medijima i bazama podataka. Radnici biblioteke obezbjeđuju efikasan i transparentan pristup bibliotekarskoj građi svim studentima i radnicima Univerziteta za potrebe odvijanja studija i za naučno- istraživački rad.

 

Usluge biblioteke

Fond biblioteke iznosi 41.788 naslova od čega je 25.654 štampanih publikacija: knjiga, udžbenika i naučnih publikacija u širim naučnim oblastima društvenih nauka, tehničkih nauka, medicinskih i biotehničkih nauka koje su locirane neposredno u biblioteci, a 16.134 su elektronska izdanja;

 

Naučni časopisi

• Informacije i pomoć pri odabiru građe: Na osnovu konsultovanja kataloga (klasičnog ili elektronskog) bibljotekari će vam donijeti svaku traženu knjigu.

• Pozajmica: Korisnici biblioteke mogu pozajmiti jednu knjigu ili naučni časopis na 15 dana ili dvije na 30 dana.

• Međubibliotečke pozajmice: U saradnji sa drugim bibliotekama, kao što je npr Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, našim studentima možemo da obezbijedimo i naslove koji se ne nalaze u našem biblioteškom fondu.

• Čitaonica: Pored velikog fonda knjiga i časopisa u štampanoj i elektronskoj formi, u čitaonici se nalazi i devet računara povezanih na mrežu svih mreža. Time je studentima Univerziteta omogućen pristup svim svjetskim informacijama i referencama.

 

Besplatna literatura

•Biblioteka univerziteta u Waterloo, Ontario, Canada

•Biblioteka univerziteta u Guelph-u, Ontario, Canada

•Biblioteka univerziteta Wilfrid Laurier, Ontario, Canada.

•ScienceDirect

•DOAJ

•SCIndeks

•Hrčak: portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske:

•UK PubMed Central

•BioMed Central

•HighWire Press

•Projekt Gutemberg

•Bibliomanija

•e-Prints

•Read Print

•PDF knjige

•PDF Planet

•Kapitalna i klasična djela

•Klasični autori

•Print repozitorij

•Online knjige

•Oksfordova arhiva teksta

•Projekat Rastko

•Digitalne knjige

•Wikipedia

•Medicinska biblioteka

•MIT skladište literature

•Questia

•Soneti

•Audio knjige

•Klasična hrvatska knjževnost

•Besplatne knjige za doktore

•Naučna biblioteka

•Šekspir

•Tehničke knjige

•Ekonomska literatura

 
 
 
Kategorije